22/12/2019 / Социално предприемачество

Как социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
21/12/2019 / Социално предприемачество

Ползата от социалната икономика

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
20/12/2019 / Социално предприемачество

Приносът на социалната икономика

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
19/12/2019 / Социално предприемачество

Как социалната икономика подкрепя принципите на Каритас?

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
18/12/2019 / Социално предприемачество

Защо Каритас разпространява социалната икономика?

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
17/12/2019 / Лица с увреждания, Социално предприемачество

Какво е социална икономика

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 -...
Read More
04/09/2019 / Лица с увреждания, Социално предприемачество

Разширяване на социално предприятие „Работилница на Каритас“

На 02 септември 2019 г.  Мария Чепишева - изпълнителен директор на Каритас Витания и Георги Лесов - председател на УС...
Read More
06/03/2019 / Деца, Доброволци

Слънчево посещение в първия мартенски ден

На 01.03.2019 в офиса на Каритас Витания в гр. Раковски получихме една приятна изненада - посещение на ученици от II-в...
Read More
24/12/2018 / Деца, Доброволци, Младежи, Самотни лица

Щедрата кошница отново зарадва ближните в нужда

В навечерието на Рождество Христово искаме да благодарим на всички хора с щедри сърца, които се включиха в тазгодишната кампания...
Read More
03/12/2018 / Деца, Доброволци, Лица с увреждания, Самотни лица

Щедрата кошница отново ви очаква

"Щедрата кошница" е инициатива на Каритас Раковски, стартирала през декември 2014 година, която има за цел да събере хранителни продукти...
Read More