Обучение по първа помощ за деца и възрастни

  Тази есен началото на учебната година бе белязано с едно полезно и дългоочаквано обучение за Първа помощ при деца и възрастни. Интересът към обучението беше голям и в него взеха участие 20 сътрудника на Каритас. Доброволци и служители...

Социално предприятие „Работилница на Каритас“

В началото на 07.2018 г. стартира проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за създаване на социално предприятие „Работилница на Каритас“. Проектът е на стойност 199 863,33 лв,...

Грижата за земята е поверена на всички нас, всеки ден

Миналата събота доброволците от Енорийската организация на Каритас Витания в гр. Раковски насочиха своите усилия и за подобряване облика на град Раковски. Поредната инициатива на доброволците на Каритас се осъществи на 28.4.18 г. Ето какво споделиха те: „Седмица по-рано...

Социално фермерство, социално въздействие

Председателят на Управителния съвет на „Каритас Витания“ – отец Румен Станев, взе участие в международна среща за обмяна на опит в сферата на социалното фермерство и ползите му за уязвими групи от хора, която се организира в рамките на...

Декември – месец за равносметка и оценка на стореното

          В средата на месеца доброволците на Каритас Витания в Раковски се събраха, както за да отбележат международния ден на доброволеца, така и за да направят оценка на стореното през годината. Доброволците се бяха постарали...

Благотворителен предколеден базар в Раковски

На 10-ти декември в гр. Раковски, в енория „Св. Михаил Архангел“ се проведе станалият вече традиционен за енорията и организаторите Предколеден благотворителен базар. В подготовката и реализирането му се включиха както доброволци от енорийската структура на Каритас Витания, така...

Ден на Каритас в енория „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски

Денят на Каритас – 12.11.2017 г., бе отбелязан със станалия традиционен благотворителен базар в енория „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски. Той се проведе след неделната литургия от 10 часа, която бе отслужена с намерение както за всички енориаши,...

Стани съучастник в доброто! – 4 предложения от Каритас Раковски

Стани съучастник в доброто! Не изпускай момента! Малко преди „Рождество Христово“ – денят, в който се ражда Исус – радост и светлина за хората, ви каним отново да се присъедините към нашия благотворителен базар. Той ще се проведе в...

Доброволците на Каритас Раковски отново в действие

В дните преди Възкресение Христово доброволците от Каритас Раковски се погрижиха в домовете на нуждаещи се хора от гр. Раковски да не липсва храна. След като старателно боядисаха 120 яйца и приготвиха пакети с дарените хранителни продукти, на Разпети...

Пролетният базар на Каритас Раковски – дело за подкрепа на ближните

Каритас Раковски изказва своите огромни благодарности на всички, които се включиха в пролетния базар, който се проведе на 2 април в двора на църква „Св. Михаил Архангел“- гр. Раковски. Благодарение на всички, които взеха участие в деня на базара...