Централен офис:
гр. Раковски, 4150
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
info@vitania.caritas.bg

Изпълнителен директор:
Мария Чепишева
0886 399 115
m.chepisheva@vitania.caritas.bg 

Офис координатор:
Мариела Пъдева
0896 529 393
coordinator@vitania.caritas.bg

Ръководител ЦДГ Раковски:
Венета Гюлова
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
0887 573 967
dg_rakovski@vitania.caritas.bg

Ръководител ЦДГ Житница:
Петя Кантарска
0888 128 907
caritas_zh@abv.bg
  
Каритас Раковски
Венцислав Чавдаров – енор. отговорник
0895 847 448
rakovski@vitania.caritas.bg

Каритас Белозем
Андрей Кръстев
0896 744 479
belozem@vitania.caritas.bg

Социално предприятие
„Работилница на Каритас“
гр. Раковски, ул. „Яко Яковски“ 74
Венцислав Чавдаров – директор
0895 847 448
rabotilnica@vitania.caritas.bg