Посещение в с. Малчика

В началото на октомври работна група от „Каритас Витания” посети Каритас „Света Анна” – с. Малчика, с цел обмяна на опит и запознаване с дейноста, която извършва организацията на територията на с. Малчика. Посетихме „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск”  (ЦИКОПДР), който предоставя услуги, насочени към осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби […]

Посещение на социално предприятие Шивашка работилница

Доброволци на Каритас Витания посетиха социалното предприятие „Шивашка работилница“ създадено от Национален алианс за работа с доброволци в гр. Пловдив  с партньорството на община Пловдив и финансовата подкрепа на „Дружество за подпомагане на българските домове”, Берлин. Това предприятие е създадено с цел млади хора с нисък социален статус от уязвими групи да получат шанс за […]

Умения за разработване и управление на проекти

[frontpage_news widget=“458″ name=“УМЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ“]   През дните 23-24 май в Житница се събраха доброволци и служители на Каритас Витания, за да допълнят и получат нови знания относно разработването и управлението на проекти. Този тренинг е част от поредица обучения, целящи да повишат знанията и уменията на екипа на Каритас Витания.  Лектор […]

С повече знания към по-големи отговорности

„Каритас Витания” започна изпълнение на дейностите по проект „С повече знания към по-големи отговорности“, имащ за цел да развие капацитета на организацията чрез повишаване на знанията и уменията на доброволците и служителите в нея. С този проект планираме да насочим пряко вниманието си към настоящите и бъдещи доброволци на организацията и на нейните служители, като […]