С повече знания към по-големи отговорности

„Каритас Витания” започна изпълнение на дейностите по проект „С повече знания към по-големи отговорности“, имащ за цел да развие капацитета на организацията чрез повишаване на знанията и уменията на доброволците и служителите в нея. С този проект планираме да насочим пряко вниманието си към настоящите и бъдещи доброволци на организацията и на нейните служители, като […]