Благодарим ви за вашето желание 

да помогнете!

Съжаляваме, че не успяхте да завършите дарението. 
Вашето желание да помогнете е важно за нас и оценяваме всяка подкрепа. Ако имате нужда от допълнителна помощ или информация, моля,
свържете се с нас. 
Благодарим ви още веднъж
и се надяваме да ви видим отново в бъдеще!
 
За въпроси и поддържка:
– Телефон: 0897 855 232
– Имейл: info@vitania.caritas.bg
Благодарим, че сте с нас!

Thank you for your willingness 

to support us!

We are sorry to hear that you were unable
to complete your donation. 
Your desire to help is important to us,
and we appreciate every form of support.
If you need any further assistance or information,
please feel free to contact us. 
Thank you once again,
and we hope to see you again in the future!
 
For questions and support:
– Phone: 0897 855 232
– Email: info@vitania.caritas.bg
Thank you for being with us!