Социално фермерство, социално въздействие

Председателят на Управителния съвет на „Каритас Витания“ – отец Румен Станев, взе участие в международна среща за обмяна на опит в сферата на социалното фермерство и ползите му за уязвими групи от хора, която се организира в рамките на проект „Социално фермерство, социално въздействие“. Първата за тази година среща по проекта се проведе в Мадрид […]