В грижа за децата

В края на месец октомври 2014 г. Каритас Витания стартира своя най-нов проект – „Съботни приключения“ – насочен към деца на възраст от 7 до 12 г.
Всяка събота, под ръководството на педагог и с помощта на млади доброволци, за децата се организират различни по вид и съдържание занимания, с които целим да постигнем пълноценно развитие на потенциала на децата, като запълним свободното им време с интересни и полезни дейности, игри, образователни филми и др.
Ангажирайки децата в най-различни дейности, посещавайки разнообразни мероприятия и участвайки в такива, целим да допълним и надградим знанията им от училище .
Изграждайки мрежа от извънкласни и извънучилищни дейности и форми за работа с децата, желаем да осмислим тяхното свободно време, да подкрепим социалното им включване и да намалим риска от отпадането им от училище.
Не на последно място, желаем с този проект да работим за разширяване на техния кръгозор, който при много от децата е ограничен само от пътя от дома до училищната сграда.

Партньори:
Енория „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски
ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски

Примерни дейности:

Занимания на закрито:

– Работа с глина, скулптура.
– Работа с восък, изработка на свещи.
– Плетива и ръкоделия.
– Изработване на коледна и великденска декорация.
– Боядисване на яйца
– Изработване на дребни сладки или други готварски изделия.
– Украса на елха, Коледен бал;
– Прожектиране на филм и образователни/възпитателни материали
– Рисуване с различни бои върху различни материали

Занимания на открито:

– Посещения на музеи, манастири и други културно-исторически обекти.
– Гледане на театрално представление
– Гледане на кинопрожекция
– Пикник
– Посещение на конна база. Езда.
– Посещение на производствени комплекси – примерно печатница, мандра, винарна и т.н.

Период на осъществяване на проекта:

01.11.2014 – 01.08.2015