Когато търсенето изпреварва предлагането – доклад на Каритас България

Излезе докладът „Когато търсенето изпреварва
предлагането – гарантиран ли е достъпът на възрастните хора (65 +) до
дългосрочни грижи в домашна среда? Политики и реалност“ на „Каритас България“,
в който се включиха експертите на „Каритас София“, „Каритас Русе“, „Каритас
Витания“ и със специалната подкрепа на Фонд „Активни граждани“.

Изданието представя сложната ситуация в сектора на
дългосрочните грижи в България и призовава за спешен и гарантиращ устойчивост
отговор на здравните и социални потребности на една от най-уязвимите групи в
страната ни – възрастните хора. Създадено е на база проведено от „Каритас“
изследване на ефективността на мерките в националната политика и местните
стратегии за дългосрочна грижа, с фокус реалния достъп на възрастните хора до
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

По време на процеса се направиха проучвания сред
възрастните, техните близки, представители на местната власт и други
заинтересовани страни в общините Русе, Белене, Плевен, Свищов, Левски, Бяла
Слатина, Пловдив, Раковски, Калояново, Бургас и София, Куклен и Малко Търново.
Като анализира причините за различни проблеми, „Каритас“ предлага и конкретни
решения, сред които: ясни стандарти за качество, ефективно планиране на
услугите, по-добри условия на труд, устойчиво финансиране, разнообразни модели
на грижи в домашна среда и улеснен достъп до услуги за все по-застаряващото
население в България са сред едни от най-неотложните мерки за осигуряване на
качествени грижи за всички възрастни хора, без оглед на техните доходи и
населеното място, в което живеят. 

С целия доклад може да се запознаете тук:

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.