С ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ КЪМ ПО-ГОЛЕМИ ОТГОВОРНОСТИ

„Каритас Витания” започна изпълнение на дейностите по проект „С повече знания към по-големи отговорности“, имащ за цел да развие капацитета на организацията чрез повишаване на знанията и уменията на доброволците и служителите в нея.

С този проект планираме да насочим пряко вниманието си към настоящите и бъдещи доброволци на организацията и на нейните служители, като акцентираме върху повишаването на техните възможности, чрез придобиване на нови знания и умения, които да приложат в работата си като сътрудници на организацията.

В рамките на проекта ще бъдат проведени редица обучения в няколко основни теми, сред които: „Доброволчество”, „Социални дейности и сътрудничество с общинска власт и други неправителствени организации” и „Начини за финансиране, чрез Европейски програми”. Акцент ще бъде поставен върху обмяната на опит за добри примери и практики с други неправителствени организации.

лого2Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България, която е част от прилагането на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Повече за проекта може да откриете на:
www.povecheznania.caritas.bg

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.