Ден на „Каритас“: 13 ноември 2022

Исус Христос осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия (2 Кор 8, 9)

„Изправени пред бедните, ние не се занимаваме с реторика, а запретваме ръкави и прилагаме вярата на практика чрез пряко участие, което не може да бъде делегирано на никого. (…) Срещата с бедните ни позволява да сложим край на много безпокойства и противоречиви страхове, да достигнем до това, което наистина има значение в живота, и което никой не може да ни отнеме: истинската и безвъзмездна любов.“

Из „Послание на папа Франциск за Световния ден на бедните“, 2022 г.

На 13 ноември 2022 г. ще отбележим Деня на „Каритас“ – ежегодна инициатива, чрез която насочваме внимание към хората, изтласкани в периферията на света и на живота, изоставени и забравени в своето страдание. Тя е обвързана с обявения от папа Франциск Световен ден на бедните и споделя неговото послание: Исус Христос осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия (2 Кор 8, 9). 

Ще отбележим Деня на „Каритас“ с благотворителни инициативи в подкрепа на нуждаещи се хора и дейности на „Каритас”, чрез които организацията им помага. По време на инициативите, присъстващите ще имат възможност да поговорят за бедността, за „Каритас“, за Католическата църква и за начините, по които всички заедно можем да помагаме на нуждаещите се хора.

И както казва папа Франциск в посланието си за Световния ден на бедните:Исус Христос […] осиромаша заради вас» (2 Кор 8,9). Именно с тези думи апостол Павел се обръща към първите християни в Коринт, за да постави основата на техния ангажимент за солидарност към техните братя в нужда.“ – и добавя, че това е добра провокация, „която да ни помогне да размишляваме върху начина си на живот и върху многобройните форми на съвременната бедност.“ Така и Денят на „Каритас“ ще бъде своеобразна среща за размисъл по тези изконни въпроси.

Информация за Деня на „Каритас“ и за това как да участвате, може да получите от организацията на „Каритас“ във Вашето населено място. 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.