Подкрепа за бежанци от Украйна, потърсили подслон в България

Подкрепа за бежанци от Украйна, потърсили подслон в България

 

Военните действия на Русия в Украйна отвориха нова рана в човечеството. Рана, която хвърля траен отпечатък върху всеки един човек, независимо в коя точка на света се намира. Разбира се, в момента найзасегнати са децата, жените, мъжете и възрастните хора на Украйна. Изправени пред жестокото лице на войната, те поемат тежкия път на бягството, изоставяйки домовете и родината си, за да спасят живота си.

Всички те разказват за преживяното с очи, стаили огромна болка. Да заговорим тези очи, значи да ги разберем, а когато усетим посланието им – вече помагаме. Всяка оказана подкрепа е свидетелство за това, че любовта към ближния е по-мъдра от омразата и войната.

Затова, в тези размирни времена, когато страдат невинни хора, Католическата църква в България и „Каритас“ съдействаме засегнатите от войната, останали без близки и дом, да усетят спокойствието и сигурността, от която се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

Как помагаме

Сътрудниците на „Каритас“ са в постоянен контакт с представители на държавните институции, международната общност от „Каритас“ организации, както и с други НПО от България.

Подкрепяме хората, бягащи от войната, с предоставяне на хуманитарна помощ, съдействие за настаняване, парично подпомагане, обучение по български език, извънкласни занимания с деца, специализирани консултации за достъп до здравни грижи, намиране на работа, записване на деца в детска градина и в училище и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България. Всичко това става след консултации със сътрудници на „Каритас“, при строго определени критерии.

Повече информация за дейности, критерии и включване в програмите на „Каритас“ за подкрепа на бежанците от Украйна, потърсили подслон в България, може да получите на посочените контакти в центровете ни в Русе, Бургас, Варна, Пловдив, Раковски и София:  https://caritas.bg/kontakti/bezhantsi/

Оказаната подкрепа се осъществява с финансовото съдействие на Католически служби за помощ.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.