Направете дарение

Дарението е един от начините, по които може да подсигурите грижите за възрастните, децата и всички онези сред нас, които, поради някакво нещастие, са изпаднали в ситуация на бедност, изолираност или отхвърленост. Вашата помощ може да преобърне живота им. Ние дълбоко ценим всяко едно дарение под формата на време, пари, материални блага и молитви. Всеки сам избира как да бъде съпричастен и да допринесе за промяна в общността, в която живее. Ние предлагаме различни методи, чрез които може да направите дарение или да се включите в дейността ни.

Дарение по банков път:

IBAN: BG46 UBBS 8002 1032 2210 50;
BIC: UBBSBGSF
Получател:
ФОНДАЦИЯ БКО КАРИТАС ВИТАНИЯ
Банка: Обединена българска банка

Дарение през E-pay:

КИН: 4040996454
Описание: Дарение
През системата на E-pay може да дарите и като използвате формата за дарение, като кликнете тук.

Дарение чрез Paypal

Данни: info@vitania.caritas.bg
Описание: Дарение / Donation
През системата на Paypall може да дарите и като използвате формата за дарение, като кликнете тук.

Ако желаете да се свържете с някого във връзка с вашето дарение, моля пишете ни на info@vitania.caritas.bg или се обадете на телефон +359 897 855 232