Home > … с дарение

Дарението е един от начините, по които може да подсигурите грижите за възрастните, децата и всички онези сред нас, които, поради някакво нещастие, са изпаднали в ситуация на бедност, изолираност или отхвърленост. Вашата помощ може да преобърне живота им. Ние дълбоко ценим всяко едно дарение под формата на време, пари, материални блага и молитви. Всеки сам избира как да бъде съпричастен и да допринесе за промяна в общността, в която живее.

Ние предлагаме различни методи, чрез които може да направите дарение или да се включите в дейността ни.

За дарение по банков път:
IBAN: BG41 RZBB 9155 1003 3151 48;
BIC: RZBBBGSF
Получател:
„Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“
Райфайзен банк – клон Пловдив 3

Дарение през системата на E-pay:
КИН: 4040996454
Описание: Support for Caritas Vitania
През системата на E-pay може да дарите и като използвате формата за дарение, намираща се вдясно на страницата или като кликнете  тук.

Ако желаете да се свържете с някого във връзка с вашето дарение, моля пишете ни на info@vitania.caritas.bg или се обадете на телефон +359 886 399 115.