Сърдечно Ви благодарим
за направеното дарение! 

Вашата подкрепа е от изключителна важност за нас и за хората,
които най-много се нуждаят от помощта ни.

 

Вашето дарение ни помага да продължим да правим положителна промяна в животите на много хора в нужда.
Без вашата готовност да помагате, нямаше да бъдем в състояние
да постигнем тези ценни резултати.

Още веднъж, изразяваме най-искрената си благодарност за Вашата подкрепа
и Ви благодарим, че сте с нас в тези усилия за промяна
и справяне със социалните предизвикателства!

 

С уважение,

Каритас Витания

We would like to express our heartfelt gratitude
for your donation!

Your support is crucial to us and to those who are most in need of our help.

 

Your donation helps us continue to make a positive impact in the lives of so many people in need. Without your willingness to lend a hand, we would not be able to achieve these valuable results.

 

Once again, we sincerely thank you for your support.
Thank you for standing with us in our efforts to bring about change and tackle social challenges!

 

With deepest appreciation,

Caritas Vitania’s team