Визия и мисия


НАШАТА ВИЗИЯ:

Изграждане на справедливо и устойчиво общество, основаващо се на ценностите – любов, равенство и мир, където всеки човек живее с достойнство.

 
НАШАТА МИСИЯ:

Като милосърдна организация на Софийско-Пловдивската епархия на Католическата църква в България, нашата мисия е:

Вдъхновени от Божията любов и следвайки примера на Христос, да служим на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да призоваваме и насърчаваме енорийските общности и всички хора с добра воля да правят същото.