Принципи на Каритас

Достойнство на човешката личност

Ние вярваме, че всеки човешки живот е свещен изначално и всеки човек има право на живот от момента на зачеване до края на земния му път. Човешкото достойнство е нещо, което не може да бъде отнето. Католическото учение заявява, че всеки един човек има значение и е достоен за голямо уважение, и трябва да е свободен от робство, манипулиране и експлоатация.

Грижа за бедните

Ние вярваме, че в общество, което бива помрачавано от задълбочаващото се разделение между богати и бедни, нуждите на бедните и уязвимите трябва да се поставят на първо място.

Солидарност

Солидарността е важно понятие за християните и е една от най- мистичните и дълбоко застъпени човешки идеи на учението на Църквата.  Основано е на вярването,че заедно можем да направим промяна, както и че заедно сме много по-силни. Когато ценим нашите ближни, ние се уважаваме един друг като уникални, отделни личности. Така можем за се застъпим за това, което е правилно за другия.  Ние вярваме, че сме едно човешко семейство, независимо от националната принадлежност, расата, етническите, икономическите или идеологическите различия, и сме призвани да разпространяваме мира в свят, който е изпълнен с насилие и конфликти.

„Всички на този свят сме едно семейство. Изграждането на общност, която подкрепя всички, за да изразят пълния си потенциал, и в която всеки един уважава достойнството, правата и отговорностите на другия, прави света по-добро място за живеене.”   – Св. Йоан Павел II, Sollicitudo rei socialis

Общност и участие

Като хора ние не сме създадени, за да живеем сами – общността е ясно обвързана с историята на човешкия род. Един от начините, по който християните могат да прилагат на практика своята солидарност, е да участват в „преследването“ на общото благо за общността. Всеки член на общността има дълг да развие това общо благо, но също така и право да се радва на ползите, които то носи.

„Най-голямата опасност пред днешния свят, доминиран от консуматорството, представлява опустошението и страданието, които израстват в самодоволното и ненаситно сърце, трескаво търсещо празните удоволствия, и в притъпената му съвест. Когато нашият вътрешен живот се окаже ограничен в собствените си грижи и интереси, в него не остава място за другите, за бедните. Тогава гласът на Бог остава нечут, тихата радост от Неговата любов престава да бъде чувствана, а желанието за добри дела изтлява.”  – Папа Франциск, Evangelii gaudium  

Подкрепа за семейството

Ние вярваме, че семейството е ключова институция, която поддържа разцвета на обществото; ние подкрепяме силните и здравите семейни съюзи, които осигуряват на децата най-добрите условия, в които да се развиват.

Грижа за Божието сътворение

 Уважение на човешкия живот означава и уважение към всичко, което е създадено от Бог. Ние отново трябва да се свържем с околната среда и да поемем отговорност за нея; да живеем устойчиво, да живеем така, че да има достатъчно ресурси за всички. Нашата среда влияе върху живота на всички нас и католическото учение показва, че незачитането ѝ ни прави по-бедни.   

„Грижете се добре за света. Свети Франциск е искал това. Хората често прощават, но природата – никога. Ако не се грижим за околната среда, няма как да се ползваме от нея.” – Папа Франциск

Мир и помирение

Църквата ни учи, че мирът е в центъра на Евангелието и представлява трудност за много съвременни отношения. Папа Бенедикт XVI предизвика християните да бъдат създатели на мира, като носят прошка и ненасилствен изход от ситуации на болка и насилие.

Католическото учение осъжда онези, които злоупотребяват с оръжия и подкрепя тези, които отказват да вдигнат оръжие, водени от своята съвест. Тази тема навлиза по-дълбоко от това просто да бъде осъден един конфликт,  тя поглежда към Божието царство и се опитва да установи как да създадем дълбок и продължителен мир в света, мир, който ние да изпитаме и на който да се научим от връзката си с Бог.

Думата за мир на Иврит е „шалом”, но „шалом” може да се преведе и като завършеност, цялост. Това обяснява темата за мира много по-добре, защото той не е просто липсата на война или конфликт, които го съставляват в очите на католическото учение, но също е и доверие и братство между хората.