Управителен съвет

Управителният съвет на Каритас Витания е избран от Епископ Георги Йовчев в следния състав:

Отец Румен Станев – Председател

Отец Христо Табаков

Отец Иван Топалски