Кръгла маса по проект „Бедността сред нас“

Каритас България, съвместно с Каритас Витания, организира кръгла маса на тема: “Бедността сред нас – развитие на социалните услуги“, която ще се проведе на 16 септември 2014г. от 10 часа в гр. Раковски, кв.Ген. Николаево, обредна зала в народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” .

По време на срещата ще бъде представена позицията на КАРИТАС, основните изводи и препоръки, до които достигнахме по отношение на необходимостта от развитие на грижата за децата и възрастните хора.

На срещата ще бъдат поканени представители от различни заинтересовани страни с цел  заедно да обсъдим предложения за предприемане на стъпки и действия за позитивна промяна в тази сфера в отговор на нуждите на децата и възрастните хора.

Проект „Бедността сред нас – развитие на социалните услуги” се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Повече за проекта може да откриете тук.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.