Достъп

Проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ е основна част от дейността на организацията. Той се реализира в партньорство с останалите организации на „Каритас“ в страната – водещата организация „Каритас България“, „Каритас София“ и „Каритас Русе“.

Целта му е ясна – да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочна грижа в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

В началото на изпълнението му, чрез редица индивидуални срещи, сътрудниците на „Каритас Витания“ – специалисти, работещи в сферата на социалните услуги, обследваха проблемите на хората над 65-годишна възраст и техните семейства в общините Калояново и Раковски.

 

В последствие се реализираха две общностни консултации в гр. Раковски и с. Житница със специалисти, работещи в областта на социалното подпомагане, общински експерти, лекари, здравни и социални работници, представители на възрастното поколение и лица, полагащи грижи за възрастни и болни хора.

Инициативата „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Лични истории

Иван
Василка
Тереза и Милко