Дейности

Каритас означава Любов – определен вид любов – Божията любов към цялото човечество.
Любов – въздигаща, помагаща, приемаща. Любов, която не познава никакви ограничения и
разграничаване по отношение на раса, статут или религия. Любов преди всичко за бедните
и отхвърлените.
В християнския дух на любов ние се появяваме там, където липсва надежда и вяра в
по-доброто утре. Обгръщаме с грижа нуждаещи се, нещастни, отхвърлени, изключени,
самотни, изгубени, бедни, деца и възрастни, семейства и обществени групи. Събираме
около себе си хора с добра воля, частни лица, фирми и институции, всички, които откриват
радост в това да споделят от своите време, ангажираност, труд и материални средства.
Дълбоко вярваме, че създаваме едно голямо човешко семейство, че собственото ни чувство
за удовлетворение и щастие можем да съграждаме единствено чрез другия човек и чрез
това, че сме направили нещо за него.