Контакти

Централен офис:
гр. Раковски, 4150
Ръководител ЦДГ Раковски:
Соня Зенкова

Каритас Раковски - ръководител доброволци

Мария Иванова

Социално предприятие „Работилница на Каритас“

Петя Гендова – директор
Ръководител ЦДГ Житница:
Петя Петрова
Връзки с обществеността
Паулина Гегова - Карамфилова
Отдел за прием на жалби и сигнали
Пламен Нанов
Хуманитарен център „Каритас Витания“ – Пловдив
Татяна Джумеркова
Кариерен център „Каритас Витания“ – Пловдив
Татяна Джумеркова
Хуманитарен център „Каритас Витания“ – Бургас
Михаела Маврова