Централен офис:
гр. Раковски, 4150
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
info@vitania.caritas.bg

Изпълнителен директор:
Мария Чепишева
0886 399 115
m.chepisheva@vitania.caritas.bg

Ръководител ЦДГ Раковски:
Соня Зенкова
ул. „Никола Вапцаров“ 2а
0877 478 108
dg_rakovski@vitania.caritas.bg

Ръководител ЦДГ Житница:
Петя Петрова
0888 128 907
caritas_zh@abv.bg
  
Каритас Раковски
Мария Кисова – енор. отговорник
0893 488 834
rakovski@vitania.caritas.bg

Каритас Белозем
Андрей Кръстев
0896 744 479
belozem@vitania.caritas.bg

Социално предприятие
„Работилница на Каритас“
гр. Раковски, ул. „Никола Вапцаров“ 2а
Петя Гендова – директор
0888 225 115
rabotilnica@vitania.caritas.bg
www.rabotilnica.caritas.bg