С мисъл за нашия общ дом

сМисъл за нашия общ дом

Главните усилия на „Каритас Витания“ са насочени към уязвими групи, но католическото дело е всеобхватно. То се грижи за всичко около нас, включително и за околната среда. Кампаниите за поддържане и опазване на природата са неизменна част от каузите на екипа и доброволците.

„сМисъл за нашия общ дом“ е еко кампания, превърнала се в традиционна за гр. Раковски. Организира се няколко пъти в годината и е насочена към рециклиране на различен тип битови отпадъци или почистване на определени замърсени терени в околността.

Сред инициативите са събиране на излезли от употреба или стари електроуреди, които домакинствата искат да заменят с нови. Събиране на стари текстилни продукти, като дрехи, килими, чаршафи, одеяла. Събиране на хартиени материали и други видове ненужна покъщнина. Вместо да се хвърлят и така да замърсяват природата, ние съдействаме за тяхното рециклиране, като по този начин на планетата се спестяват тонове емисии въглероден диоксид.

 

Всяка година кампаниите преминават при огромен интерес, от страна на жителите на Раковски, а обхвата на тези добри практики се разширява, достигайки все повече и повече съмишленици. 

Проведени екологични кампании

25-30.09.2023 – Кампания за събиране на стар текстил за рециклиране в Пловдив, Раковски и Житница