ReMAP - Регионален проект по миграция

На 01.09.2021 г. стартира изпълнението на „Регионален проект по миграция“ (REMAP), в който Каритас Витания партнира на Каритас България. Проектът се реализира в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите, сред които: „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“. 

Основна цел на REMAP е да спомогне за картирането и хармонизирането на интеграционните дейности и услуги, предоставяни от „Каритас“ по продължение на т.нар. „Балкански маршрут“, по който мнозина бежанци и мигранти от Близкия Изток и Северна Африка поемат в търсене на по-добри условия за живот. Акцент в проекта е укрепване на капацитета за работа с уязвими групи бежанци в контекста на преминаване от специфична хуманитарна подкрепа към по-дългосрочна и устойчива стратегия за социална интеграция.

В рамките на проекта Каритас Витания ще вземе участие с организирането на фотоконкурс на тема „Миграция“ и провеждане на информационна кампания, насочена към справяне с предразсъдъците и стереотипите и насърчаване на положителен образ на миграцията.

REMAP се реализира с финансовата подкрепа на „Каритас Италия“ и „Каритас Испания“.

Как да участвате?

За участие се допускат само авторски снимки, които са създадени
преди не повече от две години и до сега не са били награждавани в други
фотоконкурси. Колажи и кадри с добавени, редактирани елементи няма да бъдат разглеждани.

Фотографиите за участие се подават на имейл: info@vitania.caritas.bg до 20.10.2022г.

Конкурсът има за цел да насърчи междукултурния диалог и да се пребори със стереотипите, които често пораждат ксенофобия и отхвърляне на мигрантите.

В конкурса могат да участват всички желаещи, без ограничение във възрастта, любители и професионални фотографи от България и чужбина. Участието е безплатно. 

Повече за конкурса може да прочетете тук.

Истории от България

Челси от Китай
Фреди от Ирак