Благодарим ви!

Благодарим ви!
С направеното дарение вие помагате на възрастен и болен човек да получи грижи в своя дом!