Домашни грижи

„Каритас Витания“ ръководи два Центъра за домашни грижи, чиито екипи работят на територията на четири населени места: Раковски, Калояново, Житница и Дуванлий. Мобилните екипи предоставят в домовете на трудноподвижни, хронично болни, самотни и бедни хора медицински, здравни и социални услуги, съобразени с предписанията на лекуващите лекари и с индивидуалните нужди на бенефициерите.  

 

Поради недостатъчно доброто здравеопазване и живот в лишения, голям процент от застаряващото население страда от хронични заболявания. Те ги обричат на постоянна болест, която се нуждае от системни грижи и наблюдение в домовете им. Социалната услуга Домашни грижи на „Каритас Витания“ предлага на своите потребители широк спектър от комплексно съдействие, за да изживеят достойно старините си.

 

В някои страни достолепните години на хората са изпълнени със спокойствие и почивка, със сигурност и свободно време за семейството. За жалост, в България действителността коренно се различава. Тук старостта е еквивалент на самота, бедност, безпомощност. България е една от държавите с най-голяма смъртност и най-застаряващо население в ЕС, а същевременно раждаемостта прогресивно намалява. Тези аспекти водят до демографски и здравни фактори, за които все още не съществува адекватно решение.

 

Така възрастните хора биват пренебрегвани и изтласквани на заден план от социалните политики. Много от тях живеят в изолация – нямат близки, а ако имат, те работят и пребивават в чужбина или далечно населено място. Нерядко са случаите и на незаинтересованост, от страна на роднините им. Това и обрича на самота.

Преобладаващата част от възрастните са с ограничени финансови възможности. Разчитат единствено на пенсиите си, които често не стигат за покриване на ежедневните им режийни нужди. Това ги обрича на бедност.

 

 

Подкрепете ни

Ако желаете да дарите средства за издръжката на центровете за домашни грижи на Каритас Витания, може да дарите тук