В грижа за възрастните

Застаряването на населението е един от най-важните демографски факти, които засягат нашето общество. Средната продължителност на човешкия живот се увеличава, а същевременно с  това раждаемостта намалява. Това от своя страна води до увеличение на възрастното население – както числено, така и пропорционално.

За съжаление възрастните хора и техните проблеми и потребности биват пренебрегнати или оставяни на заден план.  Често, чувайки думите  „стари хора“ или „възрастни хора“, в съзнанието ни се открояват определенията „САМОТА“ , „БЕДНОСТ“, „БОЛЕСТ“

„САМОТА“

Много от възрастните хора живеят в социална изолация – нямат близки или техните деца живеят и работят надалеч,  а други просто не получават необходимата подкрепа от семейството или близките.

„БЕДНОСТ“

Преобладаващата част от възрастните хора са с ограничени финансови възможности – разчитат единствено на пенсиите си, които често не стигат за покриване на ежедневните им нужди.

„БОЛЕСТ“

Немалка част от тях страдат от хронични заболявания, поради което се нуждаят от системни грижи и наблюдение в домовете си.

За тази група хора (или тези групи)  Каритас Витания ръководи два центъра за Домашни грижи, чиито екипи работят на територията на 4 населени места: Раковски, Калояново, Житница и Дуванлий.
Мобилните ни екипи предоставят в домовете на трудноподвижни, хронично болни, самотни и бедни хора, медицински и социални услуги, които са съобразени с предписанията на лекуващите лекари и с индивидуалните нужди на клиентите.

Описание Сума
Дарение за Домашни грижи 20.00 BGN