Кариерен център

В началото на 2023 година отвори врати Кариерен център в гр. Пловдив, по проект „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, изпълняван съвместно с останалите Каритас организации в България и с финансовата подкрепа на Върховния комисариат на бежанците към ООН. В България ВКБООН продължава да осигурява решения и да насърчава местната интеграция на бежанците и търсещите убежище с визия да направи промяна в живота на засегнатите лица, които ще имат достъп до жилищни решения, образование, средства за препитание и самостоятелност.


Целта на проекта е да насърчи устойчивия поминък и социално-икономическата интеграция на бежанците и хората, търсещи закрила в България, чрез съдействие за осигуряване на достойни възможности за заетост, достъп до професионално обучение и образование, курсове по български език, менторство, партньорска подкрепа и придружаване. Крайният резултат е засегнатите лица да са икономически самостоятелни и да развият потенциала си на територията на страната ни.


В кариерния ни център в гр. Пловдив работи висококвалифициран екип от специалисти и социални сътрудници, които предлагат няколко основни услуги на бежанците.

– Информиране и консултиране: бежанците, работещи с организацията, получават информация за всичко, свързано с трудовата заетост – как да подготвят CV, как да се снимат за него, как да се подготвят за интервю, какви са условията на българското законодателство, относно трудовите им права и задължения, подкрепа при приравняване на дипломи и т.н. При необходимост биват придружени до различни общински или държавни институции.


Съставяне на индивидуален план, изразяващ се в набелязването на краткосрочни и  дългосрочни цели: включване в програми и обучения, някои проведени от членове на екипа на „Каритас“, други от външни експерти.


Преминаване на курс по Български език за базови знания, повишаване на нивото или работната квалификация.


Предприемачество и стартиране на собствен бизнес: информиране и консултиране по предприемачески въпроси за малки и средни бизнеси. При нужда от по-задълбочени познания, се прилага и предприемаческа обучителна програма.


Професионални обучения, свързани с придобиване на допълнителна професионална квалификация.


Кариерният център се намира ул. „Стефан Веркович“ №3, ет. 3, оф. 6. Екипът на „Каритас“ има изградени стабилни контакти и партньорства с много работодатели от различни компании, фирми и самостоятелни обекти, което улеснява заложените резултати и спомага за осъществяването на устойчивост.