Посещение в с. Малчика

P1100194P1100161
В началото на октомври работна група от „Каритас Витания” посети Каритас „Света Анна” – с. Малчика, с цел обмяна на опит и запознаване с дейноста, която извършва организацията на територията на с. Малчика.

Посетихме „Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск”  (ЦИКОПДР), който предоставя услуги, насочени към осигуряване на подкрепа на деца от социално слаби семейства; развива творческите умения у децата; обучава децата в умения за самостоятелен живот; консултира и подкрепя деца и семейства в риск, който е част от проект „Развиване на нови социални услуги в мрежата на Каритас Русе в Северна България”

Този проект е само част от дейностите, които Каритас Света Ана е развила през годините на своето съществуване.

P1100190По случай 20 г. от създаването на „Каритас Света Анна”, в двора на енорията е поставено табло на което са написани всички дейности и проекти, в които е участвала организацията.

Някои от тях са:
– Проект „Нулева бедност”
– Проект „Пералня”
– Солидарност между поколенията
– Проект „Година на доброволчеството”
– Духовни упражнения на доброволците
– Социални помощи
– Компютърно обучение
– Проект „Различно лято”
– Проект „Подари усмивка”
– Семинари и др.

Опита и съветите, които получихме от тази среща с представителите на „Каритас Света Анна” с. Малчика, ще ни бъдат от голяма полза за развитието на дейността на „Каритас Витания”, на нас самите и на цялата общност.

Посещението е част от дейностите по проект „С повече знания към по-големи отговорности“, с който Каритас Витания има за цел да повиши знанията и уменията на своите служители и доброволци. Проектът се реализира благодарение на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.