Проектът на „Каритас Витания“ – „С повече знания към по-големи отговорности“, отвори нови обучителни хоризонти пред доброволците

DSC_5646.1Проектът „С повече знания към по-големи отговорности“, който се реализира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България, приключи успешно през месец ноември. Целта на проекта бе да бъде развит капацитетът на организацията чрез повишаване на знанията и уменията на доброволците и служителите в нея. В рамките на проекта се проведоха 3 обучителни семинара, разделени в 3 основни теми: „Доброволчество“, „Проектен цикъл“, и „Социално предприемачество“. Участие взеха 28 доброволци на „Каритас Витания“.

По време на обученията се родиха много нови идеи от доброволците, за което особено полезна им бе работата по групи. Ентусиазмът и добрите им хрумвания бяха подклаждани от екипния дух, който безспорно е един от най-мощните мотиватори на креативността. Ключов момент от проекта бе и проучването на чуждия опит, защото няма по-ценно познание от това, което е подкрепено с реални примери и практики. Затова след обученията, екипът и няколко доброволци направиха посещения на две социални предприятия и две организации, които работят с доброволци.

На последната среща, за закриване на проекта, направеното проучване бе споделено пред останалите доброволци. След изслушването на изложенията всички участници споделиха своите впечатления от обученията, на които присъстваха.

С положителност, наученото по време на реализирането на проекта „С повече знания към по-големи отговорности“ бе изключително полезно за всички участници, които на финала бяха осъзнали колко малко знаят и колко хубаво е да придобиваш нови знания, които да използваш в работата си на доброволец. Ето защо, повече от сигурно е че с този проект няма да приключи инициативата по предоставяне на обучения пред екипа на „Каритас Витания“. И не само защото доброволците осъзнато поискаха продължение, а защото това е единственият път към организационно укрепване на всяка НПО.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.