Доброволци от Каритас Витания участваха в Регионалната конференция на Каритас Европа

В дните 23-26 май 2016 г. сътрудници от мрежата на „Каритас” в България взеха участие в Регионалната конференц13288805_1207076129355142_1352089885_oия на „Каритас Европа”, която се проведе в Лурд, Франция. 13282696_1345803655433852_1216187980_oСред тях бяха и доброволките от Каритас Витания – Мария Хамбарлийска и Петя Романова, които имаха възможността да участват, споделят и обменят опит, обсъждайки конкретни случаи на хора, живеещи в бедност, някои от които присъстваха на срещата и сами разказаха за проблемите, пред които ежедневно са изправени.13282686_1207075819355173_100669100_o

Сред темите, които бяха обсъждани по време на конференцията, бяха: „Уязвимост и социално изключване”, „Бедността сред децата и семействата”, „Миграция и убежище”.  Целта на събитието е на база споделения опит, да бъдат обсъдени нови възможности за обединени действия за намаляване на бедността и социалното изключване в Европа.

Повече за преживяното от срещата може да разберете от впечатленията на нашата доброволка Мария тук .

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.