Обръщение на монс. Румен Станев за Рождество Христово

Скъпи сътрудници, служители, доброволци в „Каритас“ и всички хора с добра воля! Както в Рождествената нощ ангелът известява на пастирите радостната вест за раждането на Исус, така и аз сега се обръщам към вас с тези думи: „Не бойте се! Ето, благовестия ви голяма радост, предназначена за всички хора. Защото днес в града на Давид […]