В грижа за ближния

Програма за подкрепа на крайно нуждаещи се хора „Моят ближен“ и Фонд „Милосърдие“

Програма „Моят ближен“ има за цел да предостави  индивидуална помощ, според конкретните нужди, на хора изпаднали в затруднение, поради тежко състояние на бедност (безработица), болест и др.

Реализирането на тази програма се осъществява с помощта на:

Фонд „Милосърдие“  – В края на 2014 година по инициатива на монс. Георги Йовчев – епископ на Софийско-Пловдивска епархия и основател на Каритас Витания, а също така и с неговата финансова подкрепа, бе създаден фонд „Милосърдие“. Средствата, постъпващи по този фонд се използват за материална подкрепа на крайно нуждаещи се хора. Поради спецификата на програма „Моят ближен“ и индивидуалната й насоченост, разходването на средства от този фонд се извършва след проучване на конкретната ситуация и одобрението от представител на ръководството на Фондацията. Съществуването и поддържането на този фонд е опората на програма „Моя ближен“

Българска Хранителна банка – благодарение на регулярните дарения на банката, през изминалата година успяхме да раздадем хранителни пакети на бедни семейства и самотноживеещи възрастни хора.

Щедрата кошница – Присъединявайки се към Световната кампания на Каритас – „Едно човешко семейство – храна за всички“, енорийската Каритас организация в Раковски стартира инициативата „Щедрата кошница“. В църква „Св. Михаил Архангел“ – гр. Раковски бе поставена кошница, в която хората могат да поставят хранителни продукти, които след това биват раздавани на най-бедните и нуждаещи се от града.

Благотворителни инициативи – отново по инициатива на местната Каритас Раковски, бяха проведени 3 благотворителни базара. Средствата от тазгодишните базари бяха разпределени в няколко посоки:

  • Помощ за бедстващите християни в близкия Изток;
  • Помощ за лечението на болно дете от гр. Раковски;
  • Средства за подпомагане на бедни хора от града

Доброволци и хора с добри сърца – Всичко това не би се случило без помощта на нашите доброволци и хората с добри сърца, които не останаха безчувствени и безучастни към страданието на другите.

Някои от тях имаха задачата да се погрижат за организирането и провеждането на базарите, други разнасяха хранителни пакети, а трети бяха нашите “очи и уши“ – защото не останаха безразлични към нещастието на своя ближен и насочваха нашето внимание към техните проблеми и трудности.

В рамките на програма „Моя ближен“  през 2015 година близо 200 души, изпаднали в затруднения получиха подкрепа под различни форми:

  • закупуване на твърдо гориво за отопление;
  • битови разходи;
  • хранителни пакети;
  • осигуряване на обяд в училище за деца от бедни семейства;
  • средства за животоспасяващо лечение и лекарства;
  • Дрехи и обувки
  • и др.