Обучение по първа помощ за деца и възрастни

 

Тази есен началото на учебната година бе белязано с едно полезно и дългоочаквано обучение за Първа помощ при деца и възрастни. Интересът към обучението беше голям и в него взеха участие 20 сътрудника на Каритас. Доброволци и служители на Каритас Витания преминаха успешно еднодневния курс с помощта на чудесните обучители от Firstaid.bg. За доброволците, голяма част от които участват в дейности свързани с анимиране на деца, това бе едно наистина полезно и интересно обучение.

А ето какво споделиха с нас Михи и Катя от групата на доброволците аниматори:

„Мисля, че на всички, които взеха участие в курса им направи впечатление, че освен прекрасното обяснение за всеки един случай, имаше и момент,в който ние на практика да използваме наученото. За някои неща бяхме чували, но не знаехме дали са верни или не, а в курса ни обясниха от първата до последната стъпка в такива ситуации. И благодарение на наученото можем да помогнем не само на близък, но и на случаен човек, който срещаме на улицата или където и да е било.“

 

 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.