Една година защита на човешкия живот и достойнство

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДЕЖДАТА

ЕДНО ЧОВЕШКО СЕМЕЙСТВО

 

Продължаващата вече една година война в Украйна, подчертава колко уязвими сме всички и колко сме взаимосвързани – като едно човешко семейство. Въздействието на конфликта продължава да се простира отвъд Украйна и страните от Европа, засягайки хора и държави по целия свят.

 

Когато светът видя множеството разрушени домове, много хора отвориха вратите на своите домове, за да посрещнат и подслонят онези, които бяха загубили всичко. Хора от целия свят проявиха солидарност към разселените поради войната, чрез множество дарения и хуманитарна подкрепа.

 

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

 

В ежедневната си работа, „Каритас“ продължава да насърчава подход, основан на защита на правата на човека, за да гарантира, че всеки, засегнат от въоръжени конфликти и насилие, ще се чувства сигурен, защитен, добре приет и уважаван.

 

Затова всички, които сме част от световното семейство на „Каритас“, работим за „възстановяване на дома, възстановяване на надеждата“ за милиони хора, страдащи от войната в Украйна. Защото всеки човек има право на дом – място, където не е сам или изключен, а принадлежи към общност.

 

ОКАЗАНА ПОДКРЕПА ОТ МРЕЖАТА НА „КАРИТАС“ В БЪЛГАРИЯ

 

От началото на военния конфликт в Украйна, помагаме на хората, останали без дом и близки, да усетят спокойствието и сигурността, от които се нуждаят, за да продължат живота си достойно.

 

Създадохме Хуманитарно-консултативни центрове на „Каритас“ в Пловдив, Русе, София, Бургас и Варна и оказахме комплексна подкрепа на 20,113 бежанци от Украйна, потърсили подслон в България. Хората, на които помогнахме, бяха преобладаващо жени, майки с деца, възрастни хора (65+), хора с увреждания и многодетни семейства.

 

Подкрепихме хората, бягащи от ужасите на войната, с:

 

ü  храна и хуманитарна помощ;

 

ü  достъп до здравни грижи (информиране и консултиране за достъп до здравни грижи, в т.ч. съдействие за попълване на документи и насочване към специалисти, финансова подкрепа за предписани лекарства, специализирани медицински консултации, лечения и манипулации);

 

ü  подслон (кризисно настаняване в структури на Католическата църква и на „Каритас“, съдействие за настаняване на външни адреси и под.);

 

ü  защита (специализирани консултации и съдействие за намиране на работа, предоставяне на курсове по български език, извънкласни занимания с деца, парично подпомагане, средносрочна до дългосрочна подкрепа за настаняване, записване в държавни програми за социално подпомагане, придружаване до институции и друг тип подкрепа, подпомагаща интеграцията им в България);

 

ü  образование (съдействие за записване на деца, младежи и студенти в детски градини и учебни заведения, консултации и информация за образователната система и условията за записване в образователни институции).

 

Повече информация за оказаната подкрепа, вижте тук.

 

ОКАЗАНА ПОДКРЕПА ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА „КАРИТАС“

 

„Каритас“ организациите в Украйна и в страните, съседни на засегнатия от войната регион: Полша, Молдова, Румъния, България, Чехия и  Словакия, работиха неуморно за предоставяне на хуманитарна помощ и комплексна подкрепа на засегнатите от войната. Заедно успяхме да помогнем на над 5 000 000 бежанци от Украйна.

 

Повече информация за оказаната подкрепа, вижте тук.

 

 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование.

Домът означава споделеност с другите.

 „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.