Социално предприятие „Работилница на Каритас“

В началото на 07.2018 г. стартира проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за създаване на социално предприятие „Работилница на Каритас“. Проектът е на стойност 199 863,33 лв, като финансирането е на 100 %.В новосъздаденото социално предприятие ще се изработват сапуни по метода „разтопи и излей“ и ръчно изработени свещи, чрез разтапяне на восък и отливане в калъпи.

На 26.06.2018 представител на Каритас Витания подписа договор за Безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Труда и социалната политика, като това даде старт на един дълго подготвян и очакван проект.

Чрез създаване на Социално предприятие „Работилница на Каритас“ целим да отговорим на нуждите на местната общност и желаем чрез един иновативен за страната ни подход да насърчим участието в трудова заетост и подкрепим социалното и професионално включване на лица от уязвими групи, а най вече на  хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда. Тези лица имат ограничени възможности за работа, което се дължи на дискриминация, липса на качествено образование, опит и доверие. Чрез трудовите дейности, обучение и психо-социална подкрепа искаме да им помогнем да излязат от тази изолация и да възвърнем тяхното самочувствие, достойнство, чувство на удовлетворение и значимост.

„Трудът ни избавя от трите най-големи злини: скуката, порока и бедността” е казал Волтер, а ние в допълнение към това, искаме един ден да запишем в историята на нашето социално предприятие, че „Трудът възвърна достойнството, самочувствието и уважението на всеки един работещ в „Работилница на Каритас“.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.