Грижата за земята е поверена на всички нас, всеки ден

Миналата събота доброволците от Енорийската организация на Каритас Витания в гр. Раковски насочиха своите усилия и за подобряване облика на град Раковски. Поредната инициатива на доброволците на Каритас се осъществи на 28.4.18 г.

Ето какво споделиха те: „Седмица по-рано (на 22.04) беше световният ден на земята. Във връзка с това решихме да не бъдем просто наблюдатели, а инициатори, деятели на промяната, която желаем да видим. С дружни усилия почистихме главни места от нашия град, за да (си) припомним, че отговорността и грижата за земята са поверени на всички нас, всеки ден.“

Каритас, е световна организация, в чиито дейности, проекти и инициативи са заложени няколко водещи основни принципа, като опазване на човешкото достойнство, грижа за бедните, солидарност, подкрепа за семейството и др. Не по-малко важен е и принципа – грижа за Божието сътворение.  Уважение на човешкия живот означава и уважение към всичко, което е създадено от Бог. Ние отново трябва да се свържем с околната среда и да поемем отговорност за нея; да живеем устойчиво, да живеем така, че да има достатъчно ресурси за всички. Нашата среда влияе върху живота на всички нас и католическото учение показва, че незачитането ѝ ни прави по-бедни.   

„Грижете се добре за света. Свети Франциск е искал това. Хората често прощават, но природата – никога. Ако не се грижим за околната среда, няма как да се ползваме от нея.” – Папа Франциск

 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.