Социално фермерство, социално въздействие

Председателят на Управителния съвет на „Каритас Витания“ – отец Румен Станев, взе участие в международна среща за обмяна на опит в сферата на социалното фермерство и ползите му за уязвими групи от хора, която се организира в рамките на проект „Социално фермерство, социално въздействие“.

Първата за тази година среща по проекта се проведе в Мадрид на 5 и 6 февруари 2018 г.  О. Румен имаше възможност да посети реализирани проекти и обекти в град Мадрид и околността, както и да представи дейностите на „Каритас Витания – Раковски“ в предоставянето на всеобхватни социални услуги и по-конкретно стремежа на организацията за развиване на дейности свързани със социално фермерство.

Към настоящия момент по проекта бяха осъществени няколко партньорски срещи за посещение на място на примери за добри практики и тяхното отразяване в разработени за целта аналитични доклади. Представени също така бяха и добри примери от България, както и обсъдени възможностите за прилагане на споделения опит в българска среда.

Проект „Социално фермерство, социално въздействие“ е стратегическо партньорство по Програма Еразъм+, координиран от Growing Rural Enterprise – Великобритания и в изпълнение в България в партньорство с Citizens Actions for Reach Portal (CARPortal) и следните организации:

–        Bildungshaus Schloss Retzhof (Австрия) – организация специализирана в образование за възрастни със стремеж за постигане на среда без бариери

–        Bocalan (Испания) – професионално обучение на животни, кучета придружители и провеждане на терапия с животни

–       Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (Италия) – земеделска асоциация с дългогодишен опит в социално фермерство

Продължителността на проекта е от 1 октомври 2016г. до 1 октомври 2018г.

Основната цел е да бъдат проучени добри практики и да се съберат доказателства относно социалното въздействие, което оказва социалното фермерство върху различни бенефициенти.

Проектът се стреми да популяризира и създаде условия за социално фермерство във всяка партньорска държава посредством споделянето на резултатите по проекта:

– провеждане на международен обмен;

– сборник с 20 добри практики, които показват начини за преодоляване на проблемите пред социалното фермерство чрез представянето на реализирани проекти и по какъв начин може максимално да бъде увеличено социалното въздействие, както и идеи как може да бъде измерено;

– организиране на международна конференция във Великобритания през юли 2018г. за споделяне на наблюдаваните добри практики.

Повече за проекта и актуални новини може да намерите тук:

https://www.facebook.com/SOFIProject/

http://sofiproject.org/

http://carportal.org

 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.