Световен ден на болните: внимание и грижа за човека

„Когато човек е болен, усеща не само, че неговата физическа цялост е нарушена, но и неговите релационни, интелектуални, емоционални и духовни измерения също са нарушени. Затова очаква освен терапията, подкрепа, загриженост и внимание… накратко – очаква любов.“

Папа Франциск, Из „Послание по случай XXVIII Световен ден на болните“, 2020 г.

По-добри грижи за болните и немощните

На 11 февруари Католическата църква почита Света Богородица, Дева Мария от Лурд –застъпница на страдащите и надежда за болните. През 1992 г., една година след получаване на диагнозата „болест на Паркинсон”, Свети Йоан Павел II предлага 11 февруари да бъде отбелязван като Световен ден на болните.

В писмото за установяване на Световния ден на болните, той призова всички нас да познаем в лицето на болния Свещения Лик на Христос. Целта на този ден е – както казва Свети Йоан Павел II: „да се повиши съпричастността на многобройния медицински персонал, на католическите организации, на вярващите, на цялото гражданско общество към необходимостта от по-добри грижи за болните и немощните, така че да се облекчи тяхното страдание; да бъдат въвлечени енориите, християнските общности, религиозните семейства, работещи в пасторала като социални работници; да се наблегне и заложи на доброволчеството, като призвание и мисия на всеки човек”.

Съвременният човек познава болката, пред която не бива да оставаме безразлични. Животът и здравето са дар, а човекът е изправен пред предизвикателството да се научи да оказва помощ и да бъде толерантен, когато до него стои страдащ събрат.

Подкрепа не само с грижи за здравето, но и с изслушване, разбиране и споделеност, зачитайки човешкото достойнство

„Каритас”, като организация на Католическата църква, подкрепя страдащите хора, които живеят в изолация и без надежда. Нашите сътрудници ежедневно помагат на болните и немощните хора не само с грижи за тяхното здраве, но и с изслушване, разбиране и споделеност, зачитайки тяхното достойнство.

Едни от хората, за които сътрудниците на „Каритас“ ежедневно полагат грижи, са възрастните болни хора. Медицинските сестри и социалните помощници към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ посещават в домовете им възрастни хора от 14  села и градове в областите Плевен, Враца, Русе, Бургас, Пловдив и София.

Ежедневното ни общуване с възрастните хора показва, че лицето на старостта е еднакво тъжно и в големия град, и в малкото село, и в Северозапада, и в Югоизтока. Бедността е превзела ежедневието на възрастните хора, самотата се е превърнала в тяхна спътница, а болестите – в единствените им посетители.

За възрастните хора обаче има алтернатива. За всеки един възрастен човек е важно да прекара старините си в своя собствен дом, пропит от пъстрата емоционална палитра, изтъкала живота му. Важно е и да бъде посещаван от специалисти, които да се погрижат за здравословното му състояние и да му помогнат да се справи с ежедневните потребности, с които преди се е справял с лекота, но днес му костват огромни усилия. Важно е някой да прекрачи прага му, да размени с него топла дума и да му напомни, че е Човек, чието мнение е ценно.

Това правим и ние чрез услугата „Домашни грижи на „Каритас“ – помагаме на възрастните хора да не губят надежда, вяра и достойнство, осъзнавайки, че не са сами в трудностите, които изпитват, и че има хора, на които могат да разчитат. Именно човешкото отношение на сътрудниците на „Каритас“, съчетано с професионалните грижи за здравето и социалните потребности, възвръща достойнството в погледа на възрастния човек и става причина усмивката отново да изгрее върху старческото лице.

Защото СМЕ ХОРА!

Вярваме, че когато сме много, можем да превърнем една благородна кауза в дълготрайна подкрепа за хората в нужда. Затова ви каним да се присъедините към нас. Нека заедно помогнем на болните и немощните. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек, във всеки етап от живота му, а всяка подкрепа, дадена от сърце и с мисъл за човека до нас, е безценна и може да промени живот.

Може да изразите подкрепата си, като:

 • Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17 777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.
 • Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички мобилни оператори).
 • Дарите онлайн: www.homecare-support.caritas.bg
 • Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на Каритас:
  РайфайзенБанк
  IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
  BIC: RZBBBGSF
  Основание за плащане: Домашни грижи на Каритас
  Титуляр на сметката: Каритас България

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.