Въвеждащо обучение за доброволци и сътрудници на Каритас Витания

dsc_8372-1На 19-ти октомври в гр. Раковски доброволци и сътрудници на Каритас Витания взеха участие във въвеждащото обучение, което се реализира в рамките на Училище на Каритас.
В първата част на обучението лектор бе о. Румен Станев – енорийски свещеник в енория „Св. Михаил
Архангел“ и председател на УС на Каритас Витания. Той представи на участниците основите на Каритас, заложени в Евангелието и триизмерната отговорност на Църквата, която се основава на трите важни стълба: Проповядване на Божието слово, Отслужване на Тайнствата и Дякония (Милосърдните дела). dsc_8299-1Представи интересни случки и факти от историята на Църквата, свързани с нейната социална дейност през вековете, а също така наблегна на това, че Каритас, като част от  Католическата църква, е една специална организация, в чиито основи стои Божията милосърдна любов.
Във втората част на обучението Емануил Паташев – генерален секретар на Каритас България, запозна участниците с историята и същността на Каритас.
Представи световното семейство на Каритас Интернационалис и моделите на работа, които се използват от Каритас по света.
dsc_8329-1Най-интересни за участниците се откроиха темите „Взаимодействието и структурата на Каритас“ и „Актуални дейности в мрежата на Каритас“.

Благодарим на лекторите, които отделиха от своето ценно време и по интересен и лек начин въведоха нашите доброволци и сътрудници в същността на това да си част от голямото семейство на Каритас.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.