Oбръщение на монс. Румен Станев

Румен Станев

Ден на „Каритас“: обръщение на монс. Румен Станев, президент на „Каритас България“

„Защото сиромасите всякога имате при себе си“ (Мк 14,7)

Братя и сестри,
Тази година ще честваме Деня на „Каритас“ на 14 ноември. Денят, в който ще избираме нов президент и парламент.

Мотото, което ни въвежда в този ден и което ни помага през цялата година да живеем милосърдно, е откъс от Евангелието на свети Марко: „Защото сиромасите всякога имате при себе си“, но продължава евангелистът, като казва: „и, кога поискате, може да им сторите добро“. Следователно, извършването на добри дела е акт на желание, което е водено от Любовта към Бог и ближния.

Любовта е изобретателна, затова Ви призовавам да я използваме, за да творим всевъзможни неща, за да облекчим страданията, да помогнем на нуждаещите се и да се стремим да премахнем бедността.

 

Благодаря на всички служители, доброволци и хора, които работят и помагат за премахването на бедността, било то физическа или духовна!

 

С молитва и благослов за Вас и за нашата родина!

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.