„Каритас Витания“ стартира предприемаческа програма за украински бежанци

Благотворителна католическа организация „Каритас Витания“ ще проведе трета подред предприемаческа програма, насочена към украински граждани, които мечтаят да стартират собствен бизнес на територията на България. Фондацията работи в тясно сътрудничество с бежанци от Украйна, голяма част от които желаят да развият малък или среден бизнес, най-вече в сферата на услугите.

 

Всички чуждестранни граждани имат право да регистрират своя фирма в България, независимо дали чужденецът е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, или не. Регистрацията на фирма в България от чужденец не се различава съществено от процедурата по регистрация на фирма от български гражданин. Цените за регистрация са едни и същи. В случай, че чужденецът не говори български език, то е необходимо да му бъде осигурен превод на разбираем от него език. Трябва да се гарантира, че лицето, което подписва документите, е запознато с тяхното съдържание.

 

Но основната пречка, пред която се изправят бежанците, е, че като чуждестранни граждани процедурата за откриване на набирателна сметка е много по-усложнена след промените в ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари), банките въвеждат по-строги критерии за одобрение на физическите лица, собственици и управители на нови фирми в България.. Друг проблем е, че като граждани на трети страни, не могат да закупят земя и недвижимо имущество. Могат да го направят само, когато имат регистрирана фирма”, коментира Никол Траянова – Експерт, бизнес развитие на „Каритас Витания“.

 

Програмата по предприемачество цели систематизирано и обобщено да бъде представена най-важната информация, да се отбележат различията между отварянето на фирма в двете държави, да предостави личен контакт с експерти, които да им разяснят как преминава процесът по отваряне на фирма. По-точно с адвокат, счетоводител и украински предприемач, който вече успешно е стартирал бизнес в България. Редът за срещи с експерти не е случаен, тъй като при отваряне на фирма първо се посещава адвокат, в последствие се работи със счетоводител, а украинският предприемач им дава съвети и добри практики как да се реализират и задържат на пазара.

 

„Друг основен проблем е, че украинските бежанци не могат да се възползват от никакво финансиране по европрограми, тъй като към момента няма отворени процедури за Start up компании. Също така не могат да теглят кредит, не могат да се обърнат към т.нар. business angels – инкубатори, които финансират стартиращи бизнеси, след като се представи бизнес план. А в интерес на истината, за българската икономика е плюс чуждестранни граждани да откриват бизнес в страната ни. Малкият и среден бизнес обхващат най-големия дял от бизнеса в ЕС. Те са гръбнакът на икономиката и е в интерес на всички да има повече предприемачи, повече иновативни фирми и хора с различни интереси и култура. Освен това ще се отворят нови работни места, включително за хора от уязвими групи”, допълва Никол Траянова. 

Програмата ще стартира на 11 март в Пловдив и ще продължи до края на месец април, като ще обхване 10 модула, обобщени в 15 срещи: Същност на предприемачеството; Регистрация на фирма в България; Финансиране. Инвеститори и дялове; Екип. Мотивация и печалби; Конкуренция. Етично бизнес поведение; Маркетинг; Развитие; Социална отговорност на предприемача; Държавна рамка и институционална подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес в България; Представяне на бизнеса пред общността. По време на срещите ще е предоставен и превод на руски език. Презентациите и материалите също са преведени. След всяко занятие се поставят задачи, а на финала всеки участник ще има съставен бизнес план за своята бизнес идея.

 

Всеки украински бежанец, който иска да се запише за предприемаческата програма, която е напълно безплатна, може да се свърже с екипа на Кариерния център на “Каритас Витания” на телефон: 0888 819 230.

 

 

Програмата е част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ организациите в България, в партньорство с ВКБООН.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.